explore the features
Báo giá

Báo giá

Home / Báo giá

 • Bản vẽ 2D bố trí mặt bằng nội thất
 • Hình ảnh 3D nội thất
 • Bản vẽ chi tiết nội thất

– Dự toán thi công chi tiết
– Tặng gói Giám sát tác giả 3-4 lần: Phần thô, phần hoàn thiện (tùy theo số lượng sàn)
– Tư vấn lựa chọn quy chuẩn thi công tiêu chuẩn hoặc cao cấp.
– Hỗ trợ tư vấn chọn vật tư thi công

 • Hồ sơ xin phép xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc
 • Hồ sơ kết cấu
 • Hồ sơ điện nước
 • Bản vẽ 3D ngoại thấ

– Dự toán thi công chi tiết
– Tặng gói Giám sát tác giả 2-3 lần: Phần nội thất
– Tư vấn lựa chọn quy chuẩn thi công tiêu chuẩn hoặc cao cấp.
– Hỗ trợ tư vấn chọn vật tư thi công

 • Hồ sơ xin phép xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc
 • Hồ sơ kết cấu
 • Hồ sơ điện nước
 • Hồ sơ triển khai thi công nội thất chi tiết
 • Bản vẽ 3D ngoại thất
 • Bản vẽ 3D nội thất độc quyền

– Tặng gói Giám sát tác giả 5-6 lần: Phần thô, hoàn thiện, nội thất
– Tư vấn lựa chọn quy chuẩn thi công tiêu chuẩn hoặc cao cấp.
– Tặng một mũi khoan địa chất (kèm hồ sơ địa chất bản đầy đủ)
– Dự toán thi công chi tiết
– Hỗ trợ tư vấn chọn vật tư thi công
– Tặng gói chụp hình tổng thể và chi tiết nhà thực tế sau thi công

 • Bản vẽ 3D khu sân vườn
 • Bản vẽ 2D (bản vẽ thiết kế kĩ thuật để thi công)
 • Bản vẽ bố trí điện nước khu sân vườn

The basic philosophy of our studio is to create individual, aesthetically stunning solutions for our customers by lightning-fast development of projects employing unique styles and architecture. Even if you don’t have a ready sketch of what you want – we will help you to get the result you dreamed of.